Пріоритетні напрямки роботи

Пріоритетні завдання на 2023– 2024 навчальний рік:

  1. Формувати соціально-громадянську компетентність дитини шляхом зміцнення національної ідентичності, утвердження позицій громадянина своєї країни, виховання ціннісного ставлення до своєї родини як частини історії, традицій, культури свого народу.
  2. Продовжити роботу з розвитку креативних та творчих здібностей та формування художньо-естетичної компетенції дошкільників у процесі зображувальної діяльності.
  3. Забезпечення функціонування системи надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.