Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу