Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

   Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі на 2023 – 2024 н.р визначається:

1.Базовим компонентом дошкільної освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №615 від 22.05.2012 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція)»;

2.  комплексною  освітньою програмою  “Дитина в дошкільні роки” (науковий керівник Крутій К.Л.), (лист МОН України від 06.11.2015 р. №1/11-16160);

3.   освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» ( кер. проекту Огневʹюк В.О., лист ЫМЗО від 14.07.2020 №22.1/12-Г-572 лист МОН від 23.07.2020 р. №1/11-4960;

4.  альтернативною програмою формування культури інженерного мислення в дітей передшкільного віку «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт» (наук. керівник К. Л. Крутій), (лист ЫМЗО від 14.07.2020 №22.1/12-Г-274);

5.  парціальною програмою національно-патріотичног овиховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина»  (за наук. ред.Рейпольської О. Д.) Лист ІМЗО від 25.03.2016 № 2.1/12-Г-85;

6.  парціальною програмою з розвитку лінгвориторичних навичок у дітей дошкільного віку «Мудрослов»./Укл. Дрозд А.І. та ін (наказ ЗОДА ДОН від 28.01.2016р №056);

7.   програмою хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років  «Дитяча хороеографія» (Шевчук А.С., лист ІМЗО від 18.05.2020 №22.1/12-Г-282).