Річний звіт про діяльність закладу освіти

ЗВІТ КЕРІВНИКА

дошкільного навчального закладу (ясел — садка)

№295 «Червона калина»

Запорізької міської ради Запорізької області

про свою діяльність за підсумками 2016-2017 навчального року

 

Шановні присутні!

Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися, щоб зробити певні підсумки роботи колективу дошкільного навчального закладу, оцінити діяльність завідувача на посаді протягом 2016-2017 навчального року.

На сьогоднішній день, завдання сучасного управлінця донести до кожного з вас, що сучасний дитячий садок — це не «камера зберігання», де діти харчуються і де за ними доглядають. Дитячий садок — це перша і дуже важлива сходинка в освіті.

Змінюються умови життя і вимоги школи до умінь майбутніх першокласників. Дуже багато зараз говориться про якість освіти, а досягти її можна, на наш погляд, тільки пред’являючи єдині вимоги з боку батьків та вихователів.

Такі заходи як ці публічні слухання, спільні свята і дозвілля допомагають нам стати єдиною командою в нашій нелегкій справі. Даний звіт — засіб забезпечення інформаційної відкритості та прозорості роботи нашого закладу.

Головними завданнями мого звіту, як засобу  інформування громадськості є:

 • Підвищення відкритості дошкільного закладу;
 • Задоволення інформаційної потреби різних груп користувачів: це і батьки, і педагоги, і засоби масової інформації, та органи влади;
 • Інформаційне забезпечення ринку освітніх послуг в   ДНЗ;
 • Проведення громадської експертизи управлінських рішень, стратегій і програм розвитку установи;

На цих загальних зборах я керуюсь Положенням про порядок звітування завідувача ДНЗ перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування дошкільного закладу, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

Як завідувач дошкільним навчальним закладом, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалась Статутом ДНЗ, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками завідувача ДНЗ, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника дошкільного навчального закладу.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №295  «Червона калина» Запорізької міської ради Запорізької області (далі – ДНЗ №295 «Червона калина») у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

Засновником дошкільного закладу є виконавчий комітет Запорізької міської ради, який здійснює його фінансування, матеріально-технічне забезпечення, харчування та медичне обслуговування. Дошкільний заклад належить до комунальної форми власності, є структурним підрозділом територіального відділу освіти Комунарського району.

Головна мета діяльності  ДНЗ №295 «Червона калина»: забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового й духовного розвитку.

       Дошкільний заклад розрахований на 330 місць.

Функціонують 14 груп з денним режимом перебування дітей, які комплектуються за віковими ознаками, з них:

—  4 групи для дітей віком від 2 до 3 років;

—  10 груп для дітей віком від 3 до 6 років;

 

Середня наповнюваність груп ДНЗ (станом на 30.05.17 р.)

 

Навчальний рік Кількість місць Середньо списковий склад дітей % наповнюваності до кількості місць
2014-2015 330 391 118%
2015-2016 330 374 113%
2016-2017 330 380 115%

 

 1. Організація навчально-виховного процесу у ДНЗ

 

Зміст, форми та методи виховання і навчання, використання педагогічних інноваційних технологій та методик, рівень матеріально-технічного забезпечення, навчально-методичної бази та медико-соціальних умов забезпечують високий рівень освітньо-виховного процесу та оптимальні умови для повноцінного перебування дітей в закладі.

Для регламентації діяльності колективу в ДНЗ працюють методична та психолого-корекційна служби. Освітній процес  здійснюється на основі забезпечення умов для  повноцінного виховання і розвитку дітей дошкільного віку. Навчально-матеріальна база ДНЗ устаткована, постійно оновлюється та гармонізується. В закладі створено належні умови для реалізації дитиною дошкільного віку свого природного потенціалу — фізичного, психологічного, соціального.

 

Дошкільний навчальний заклад № 295 “Червона калина” організовує освітній процес за художньо-естетичним  напрямом  (розвиток і формування передумов творчих здібностей, життєвих компетентностей особистості засобами зображувальної, художньо-мовленнєвої, музично-хореографічної, театральної діяльності).

 

У 2016 – 2017 навчальному році  організація освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі була спрямована на виконання основних завдань ДНЗ, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, а саме:

 1. Разом з батьками продовжувати формувати передумови творчих здібностей   дітей  засобами зображувальної діяльності. (4 р.)
 2. Удосконалювати фізичний розвиток дітей шляхом використання нових типів занять з фізичної культури ( за  системою Єфименка М.М. ) (4р.)
 3. У взаємодії з батьками виховувати у дітей свідомий патріотизм через впровадження парціальної програми «Україна – моя Батьківщина» та інноваційних педагогічних технологій (технологія навчання дітей дошкільного віку «Чую, бачу, роблю»).

 

Головні річні завдання знайшли своє відбиття в усіх складових річного плану роботи. Методична робота з педагогічними кадрами була спрямована на реалізацію основної мети: підвищення професійного рівня педагогів, координування зусиль всіх працівників закладу для вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Впродовж 4-х років педагогічний колектив впроваджує в практику роботи з дітьми авторську методику Єфименко М.М.    Інструктор з фізкультури Кир’янова А.Ю. впроваджувала нові типи занять з фізкультури.

На районному методичному об`єднанні інструкторів з фізкультури Анна Юріївна ділилась своїми наробками з впровадження пластичного горизонтального балету в роботі з дошкільниками.

Використання авторської методики Єфименко М.М. в роботі з дошкільниками сприяло профілактиці порушень опорно-рухового апарату (особливо хребетного стовбура, м’язового корсета) завдяки еволюційній послідовності опанування основних рухових режимів та дотриманню інших біологічних закономірностей фізичного розвитку дітей; формуванню моделі здорового способу життя як головної лінії особистісного розвитку, свідомої потреби у регулярних заняттях фізичною культурою; прищепленню навичок гігієнічної культури у повсякденному житті.

Впродовж навчального року дошкільники  оволоділи основними руховими режимами (плавальним, “лежачим”, режимом повзання, “сидячим”, стоячим, режимами ходіння, лазіння, біговим і стрибковим) відповідно до вікових можливостей та особливостей індивідуального розвитку. В процесі  занять з фізичної культури інструктор з фізкультури Кир′янова А.Ю. формувала у дошкільників навички безпеки життєдіяльності, поглибила знання дітей про основні складові чинники здоров’я, здорового способу життя.

Рухову активність дошкільнят у повсякденному житті педагоги ДНЗ забезпечували через  рухливі ігри, фізичні вправи на прогулянках, походи за межі дошкільного закладу, фізкультурні свята і розваги, самостійну рухову діяльність, дні та тижні здоров’я, індивідуальну робота з фізичного виховання.

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.

 

Впродовж навчального року продовжували роботу щодо  формування передумов творчих здібностей   дітей  засобами зображувальної діяльності

У ДНЗ удосконалено розвивальне середовище для розвитку художньо-творчих здібностей дітей:

 • у групових кімнатах облаштовані осередки для СХД дітей;
 • підібрані репродукції картин відомих художників;
 • систематизовано методичні посібники та демонстраційний матеріал щодо ознайомлення дошкільників з народними ремеслами та художніми промислами українців;
 • проводилась цілеспрямована робота з батьками щодо створення оптимальних умов в родині для організації художньо-творчої діяльності з дітьми.

Педагоги закладу усвідомлюють, що зображувальна діяльність у дошкільному віці — один із найефективніших засобів педагогічного впливу на розвиток особистості дитини, тому вдало  використовують її в роботі з дітьми протягом дня. Слід відмітити позитивну динаміку  використання нетрадиційних технік зображення, залучення батьків до спільної діяльності з дітьми для виготовлення експонатів виставок творчих робіт до свят.

Протягом навчального року педагогічний колектив разом з батьками  виховували у дітей свідомий патріотизм через впровадження парціальної програми «Україна – моя Батьківщина». Для дітей середніх та старших груп в мережу занять введено заняття з народознавства, проводились державні та народні свята; День прапора, День незалежності України, «Козацькому роду нема переводу» (гр. №7,12), Різдво, Великдень, День вишиванки.

Назаренко І.М. брала участь у районному у фестивалі – огляді методичних здобутків педагогів «Україна — рідний край» та посіла ІІ місце за  конспект розваги для дітецй старшого дошкільного віку «Ярмарок українських страв».

Участь  колективу ДНЗ у  міській фотовиставці «Дизайнерські ідеї оформлення території дошкільного навчального закладу» сприяв створенню проектів, які знайомлять дошкільників з побутом та  традиціями українського народу.

Змістовним та пізнавальним став «Ярмарок української народної страви»,до участі в якому були залучені педагоги та батьки усіх вікових груп.

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально-виховної роботи  з дітьми  сприяє активна участь педагогів  в методичній роботі дошкільного закладу, району, області.

Участь у районному етапі «Екологічного вектора»  мала успіх для  Костенко Н.В. Вона презентувала проект «Запоріжжя – місто майбутнього» для дітей старшого дошкільного віку та посіла ІІ місце.

На районному конкурсі «Зірочки дошкілля»  для дітей старшого дошкільного віку вихованці ДНЗ посіли   два І місця у номінаціях  «Ритмічні зірочки» та  «Співочі зірочки».

Вихователь Денисенко С.В. приймала участь у міському проекті «Управлінська сотня кадрового резерву» ; захистила проект «Організація прийому дітей до дошкільного закладу: управлінський аспект».

Педагоги Коротич Н.В., Костенко Н.В.,  Євтіхович В.С., Окуненко С.В. поділились з курсантами ЗОІППО своїм досвідом роботи. Також гості мали можливість познайомитись з  розвивальним середовищем, яке створене в дошкільному закладі та познайомитись з системою роботи педагогічного колективу з партіотичного виховання.

Протягом року педагоги ДНЗ  познацомились та приєднались до проектів «Вчимося жити разом» та  «Садочок дружній до дитини», які реалізуються з громадською організацією «Дитячий фонд «Здоров`я через освіту» у партнерстві з ЄС і представництвом дитячого фонду  ООН (ЮНІСЕФ).

 

Протягом навчального року продовжено роботу за програмою «КУРС: Дошкілля».

Щорічно медичні працівники здійснюють облік дітей дошкільного віку, які не відвідують дошкільний навчальний заклад. Зараз на обліку знаходиться 7 дітей, яким на 01.09.2017  року виповниться 6 років. Протягом року проводилась певна робота з сім’ями цих  дітей. У вересні 2016р. батьки  були запрошені на  конференцію,  присвячену підготовці дітей до школи, на якій були присутні представники шкіл Південного мікрорайону. Впродовж навчального року проводилась систематична робота, спрямована на реалізацію міських заходів щодо перспективності та наступності у роботі ДНЗ та школи.

Запланована  робота між ДНЗ та ЗОШ №103 виконана в повному обсязі.

 

На початку навчального року логопедом РМП Довгополовою О.С. було виявлено 27 дітей старшого дошкільного віку з вадами мовлення. Систематичні заняття логопеда з дошкільниками мали позитивні результати: у 19 дітей вади усунені повністю, у 8 – частково.

Традиційно в серпні протягом трьох тижнів практичний психолог ДНЗ Гурська О.С.та педагоги груп раннього віку проводять роботу щодо адаптації дітей раннього віку та сімʼї до дошкільного навчального закладу. Система роботи спрямована на формування психологічної підготовки дітей раннього віку до ДНЗ  «Давайте познайомимося».

В 2016-17 н.р. до груп раннього віку прийшли 80 дітей, із них 35 відвідували заняття.

 

К-сть дітей, які вступили в ДНЗ із сім’ї К-сть дітей, які відвідували заняття
Всього: 45 – 56% 35 – 44%
Легкий рівень адаптації 19 – 42% 23 – 66%
Середній рівень адаптації 19 – 42% 11 – 31%
Важкий рівень адаптації 4 – 16% 1 – 3%

 

Діти, які відвідували заняття, не відчували емоційного дискомфорту від перебування в групі, легко розлучалися з мамою, відвідування дитячого садку не стало для них стресом.

 

 

 

 1. Матеріально-технічне забезпечення ДНЗ

 

Дошкільний навчальний заклад має типову споруду, яка здана в експлуатацію в 1990 році і розрахована на 280 місць, 14 груп.  До складу групових осередків входять: приймальня, ігрова, спальня, туалет, буфетна. В групових приміщеннях розміщені столи, стільці для дітей, шафи для зберігання іграшок, будівельних матеріалів, полички для книг, куточки природи. Дитячі меблі міцні, стійкі, без гострих кутів, відповідають вимогам ТБ. В роздягальні вздовж стін розміщені шафи для верхнього дитячого одягу, дзеркало та лави.  Усі приміщення пов’язані між собою та мають аварійні виходи на вулицю. Вони використовуються для проведення щоденної навчально-виховної  роботи з дошкільниками відповідно чинних програм, розкладу занять та режиму роботи закладу, організованої та вільної ігрової діяльності дітей, для організації харчування та денного відпочинку, для співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

Всі приміщення використовуються раціонально.  Працює музична, спортивна зала, обладнано методичний та психологічний кабінет. Створено умови для медичного обслуговування вихованців – обладнано медичний кабінет, ізолятор.

Питання матеріального забезпечення сплановано в річному плані роботи закладу в розділі «Адміністративно – господарська діяльність».

Будівля дошкільного закладу знаходиться далеко від проїзної частини, має металевий паркан, зручні під’їздні шляхи, по периметру території  захищена зеленою зоною. Приміщення  знаходиться в належному стані, постійно проводяться роботи щодо його безпечного утримання.   

Адміністрація  приділяє велику увагу озелененню території закладу, створення комфортного середовища для  перебування вихованців на вулиці.

На  території   розташовані клумби, газони, дерева і кущі, дослідні ділянки. Доцільно  розташовані зелені насадження як на території закладу, так і на групових ділянках. Квітники постійно оновлюються, силами працівників закладу щорічно проводиться обрізка дерев, кущів,  вирубка сухих гілок.

На території закладу розташоване овочесховище для зберігання свіжих фруктів,  овочів, соків. Його утримання  відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.  Зберігання продуктів упорядковано, витримуються вимоги щодо їх утримання,

Асфальтне покриття на території закладу в належному стані.

Кожна група має ізольований ігровий майданчик з тіньовими навісами.   Всі  павільйони утримуються в безаварійному  стані.

Для проведення освітньої роботи під час літнього оздоровлення вихованців кожний ігровий майданчик укомплектований столами і лавами.

На території закладу розміщено 2 спортивних майданчика.  Постійно проводиться робота щодо його фарбування  та  збереження спортивного обладнання, На спортивному майданчику розміщено яму для стрибків в довжину, шини  та пеньки для перестрибування, гімнастичні драбини для лазіння. В наявності  обладнання  для вправляння дітей в поступовій ходьбі та рівновазі. Комплектування спортивного майданчика дає можливість на належному рівні виконувати програмові вимоги з фізичного виховання дошкільників.  До літнього періоду на спортивному майданчику передбачено наявність розміченої бігової доріжки для проведення бігу на різні дистанції.

Ігрові майданчики кожної групи також забезпечені  ігровим та спортивним обладнанням відповідно віку дітей для забезпечення рухової активності на прогулянці.  Обладнання на  групових ділянках  та спортивному майданчику розміщено доцільно,  надійно укріплено, відповідає ростовим показникам дітей та безпечне для використання.

Під керівництвом завідувача  ДНЗ    в дошкільному закладі  створюються належні умови для фізичного, психічного розвитку дітей, їх виховання та навчання.

Всі групові кімнати та коридори  естетично оформлені, інтер’єр приміщень дібрано з урахуванням  сучасного дизайну, все обладнання та меблі розташовані зручно та доцільно. Всі кабінети забезпечені  обладнанням та укомплектовані згідно вимог.

Групи, які розташовані на першому поверсі ДНЗ мають ізольовані входи, що дає змогу забезпечувати  якісне проведення протиепідемічних заходів в період карантину, постійно дотримуватися виконання санітарно-гігієнічних вимог.

В дошкільному закладі постійно проводиться робота щодо підтримки матеріально-технічної бази закладу, системи водопостачання, теплопостачання, каналізації, сантехнічного обладнання  в режимі безперебійного функціонування, утримання всіх приміщень у відповідності з санітарно-гігієнічними, педагогічними та естетичними нормами. Заклад  постійно забезпечено гарячою водою.

Харчоблок   знаходиться в належному  стані, проведено  капітальний  ремонт цехів готової продукції та овочевого, в робочому стані технологічне обладнання. Постійно залишаються на контролі його ремонт та поновлення.    

В цілому  технологічне обладнання в дошкільному закладі  працює,  підтримується  його використання  в безперебійному режимі.

Проведено значний обсяг робіт щодо  поновлення м’якого інвентарю (постільна білизна, гардинне полотно, одіяла, подушки, частково ковдри, вилими).

Значна увага приділяється завідуючем   оновленню  інтер’єру в закладі, всі заплановані ремонтні роботи в групах та інших приміщеннях закладу проводяться ґрунтовно, з використанням сучасних матеріалів та сучасного дизайну у відповідності до перспективного плану ремонтних робіт, який затверджено батьківським комітетом ДНЗ.

Всі групові кімнати оснащені відповідно віку дітей,  створено  розвиваюче середовище, належні умови щодо утримання дітей. Протягом останніх   років проведено ремонт груп, кожна група має естетичний вигляд, індивідуальний сучасний інтер’єр.  Поновлені дитячі столи, стільці, шафи для роздягання, лави в роздягальнях, вішалки для рушників, шафи для миючих засобів.  Дані меблі  зручні у використанні, мають сучасний дизайн. Для  інформаційного забезпечення в дошкільному навчальному закладі  придбано 8 комп’ютерів  та 8 принтерів, множувальна техніка.   Групи ДНЗ укомплектовані 13 телевізорами, DVD-плеєрами, 2 музичними центрами, магнітофонами, що дає  змогу ілюструвати та забезпечити наочність на заняттях на рівні сучасних вимог.

Всі групи мають естетичний вигляд, в них створені комфортні  умови для  перебування дітей протягом дня, розвитку здібностей та нахилів, для забезпечення рухової діяльності. Групи постійно поповнюються розвиваючими іграми та іграшками, дидактичними посібниками, які  сприяють  розвитку пізнавальної сфери, методичною літературою.

Укомплектування груп здійснюється згідно Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах,   затвердженого Міністерством освіти і науки України 11.09.2002р. за №509.

Ігрове та навчальне обладнання в групових приміщеннях в достатній кількості, відповідає віку дітей, дає змогу організувати освітній процес, самостійну діяльність  дітей протягом дня  згідно сучасних вимог, забезпечити розвиток  кожної дитини з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей.   Створено розвиваюче середовище для дітей.    Ігрове та навчальне обладнання зручно розташоване, доступне для вихованців,  спонукає дітей до елементарних дій  з ним, сприяє  розвитку пізнавальної сфери.

В кожній групі організовані куточки  для розвитку інтелектуальної діяльності, дрібної моторики рук, самостійної художньої, предметно-практичної діяльності,  наявність яких сприяє розвитку кожної дитини.  Всі куточки обладнані необхідним матеріалом для розвитку вихованців згідно віковим особливостям.

            Створені умови для дослідницької, трудової діяльності (куточки природи, куточки для чергування тощо), розвитку сюжетно-рольових ігор. Також організовано осередки для ознайомлення вихованців з національними традиціями українського народу.

Таке середовище в групах  сприяє розвитку пізнавальних здібностей дітей, активній самостійній  діяльності, набуттю практичного досвіду.

Створено умови для музичного виховання. Музична зала використовується для проведення щоденних занять, свят та розваг, дозвілля з музичного виховання відповідно з розкладом занять та планом роботи закладу.       Музична зала забезпечена музичними інструментами, необхідними меблями, дидактичними посібниками та музично-дидактичними іграми у відповідності до «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу». В залі є фортепіано,  акордеон, музичний центр, набір CD-дисків, касети  із записами класичної та сучасної музики

В музичній залі проведено  ремонт з використанням  сучасних матеріалів, в освітньому процесі використовуються новітні інформаційні технології.

Гармонійному розвитку дітей сприяє створення адміністрацією ДНЗ  необхідних умов для організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми. Фізкультурна зала використовується для проведення щоденних занять з фізичного виховання, свят, розваг, Днів здоров’я, ранкової гімнастики тощо відповідно із розкладом занять та планом роботи закладу.

Спортивна зала, яка оснащена необхідним спортивним обладнанням: гімнастичні стінки; атрибути для виконання загальнорозвиваючих вправ (м’ячі, скакалки, гімнастичні палки, гантелі та кеглі); обладнання для розвитку основних рухів (гімнастичні лави, драбини, ребристі дошки, мати, канати, дуги, баскетбольні щити, тощо); виготовлене власноруч нестандартне обладнання для перестрибування, доріжки для профілактики плоскостопості)\. Фізкультурне обладнання відповідає гігієнічним, естетичним вимогам та анатомо-фізіологічним особливостям дітей різних вікових груп. Проведено значну роботу щодо поповнення стандартного та нестандартного обладнання. Спортивне та ігрове обладнання в дошкільному закладі в достатній кількості, постійно оновлюється, систематично перевіряється комісією з охорони праці, про що складаються відповідні акти.

Основні гігієнічні вимоги до штучного освітлення (достатність, рівномірність розподілу, відсутність блиску) виконуються. На території закладу працює  зовнішнє освітлення.

Постійно проводиться облік використання електроенергії, щорічно проводиться інвентаризаційний облік матеріально-технічної бази закладу, створюється комісія щодо його проведення.

Слід відзначити, що враховуючи складні соціально-економічні умови, адміністрація закладу проводить значну ефективну роботу з батьками та спонсорами щодо зміцнення та поновлення матеріально-технічної бази через благодійний фонд. Ведеться облік  залучених коштів, адміністрація закладу звітується на Раді дошкільного закладу, батьківських зборах щодо їх використання.

На виконання Програми трозвитку ДНЗ до 2017 року (п.5) під керівництвом завідувача Ковтун С.П. та завдяки тісній співпраці з батьківською громадою, злагодженій роботі батьківських комітетів упродовж року поліпшилась та зміцнилась матеріально – технічна база закладу.

Протягом літнього періоду 2016 року проведено ремонт туалетних кімнат в гр. №1,8, роздягальної, групової та спальної кімнат в гр.№11,   роздягальної кімнати в гр. №8.

Добровільні внески за 2016-17 н.р. склали  63840 грн, які були витрачені на потреби ДНЗ. 

Вперше з бюджета міста виділено для потреб ДНЗ №295:

 • 100 тисяч грн. на ремонт 2 туалетних кімнат ( гр.№1,8);
 • ноутбук, подушки — 100шт, рушники — 100шт, конструктори -14шт, дезинцікуючі засоби, мило.
 • електроказан, м`ясорубка, картофелечистка.

Депутат Сабашук П.П.    забезпечив ДНЗ холодильником.

 

Матеріально-технічна база дошкільного закладу є достатньою для проведення необхідного обсягу  освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку щодо реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти, щорічно підлягає оновленню та розвитку.

 

 

 

                                                           

 

 

 1. Кадрове забезпечення ДНЗ

 

Керуючись Законом України «Про освіту» ст. 30, «Про дошкільну освіту» ст.. 31, Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним Статутом, завідувач ДНЗ на посади педагогічних працівників приймає осіб, які мають відповідну вищу освіту , а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, бакалавра, або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» — вищу або середню спеціальну освіту). Дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок) №295 «Червона калина»  повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Педагогічні кадри закладу мають спеціальну педагогічну освіту,  за станом здоров’я їм дозволено здійснювати педагогічну діяльність.

 

 

Укомплектованість педагогічними кадрами.

Навчальні роки Посада

 

За штатним розписом Фактично

 

Відсоток

 

 

 

 

 

2016-2017 н. р.

завідувач 1 1
вихователь-методист 1,5 1,5
практичний психолог 1 1
музичний керівник 3,5 3,5
інструктор з фіз.вихов 1,25 1,25
вихователь 28,84 28,84
Всього 37,09 37,09 100%

 

У дошкільному закладі працює  72 працівників, освітню роботу з дітьми здійснюють   33 педагогів, із них 28 вихователів, 3 музичних керівника, інструктор  з фізкультури, практичний психолог

 

Педагогічні кадри за віковими групами закріплюються наказом по дошкільному навчальному закладу на початку року. Адміністрація ДНЗ №295 «Червона калина» диференційовано підходить до вихователів-початківців і до досвідчених  педагогів-майстрів, створюючи усі умови для розкриття їх творчого та професіного потенціалу.

Відповідно до ст..32 Закону України «Про дошкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013), зареєстрованим Міністерством юстиції України 14.12.2010 № 1255/1855),  на виконання наказу територіального відділу освіти Комунарсього району від 16.09.2016  №403р «Про атестацію педагогічних працівників закладів  Комунарського району у 2016/2017 навчальному році»,  та згідно перспективного плану  в дошкільному навчальному закладі проведена атестація педагогічних кадрів.

У 2016-17 н.р. атестовано 10 педагогів, що становить 29% від загальної кількості педагогічних працівників ДНЗ.

За результатами атестації  вихователю Окуненко С.В. присвоєно кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої   категорії», практичному психологу Гурській О.С. та інструктору з фізкультури Кир`яновій А.Ю. — «спеціаліст І категорії», вихователю Назаренко І.М. (позачергова атестація) — «спеціаліст ІІ категорії»., вихователю Євтіхович В.С. встановлено 9 тарифний розряд. 5 педагогів за результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії.

За останні 5 років атестовано 39 педагогів,  що становить 118% .

Організовано роботу зі своєчасного проходження курсів кваліфікації: за минулий навчальний рік на курсах при обласному  інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили свою  кваліфікацію 5 педагогів згідно перспективного плану підвищення кваліфікації..

Антипедагогічних проявів серед педагогічних працівників закладу не зафіксовано. Педагогів, притягнутих до дисциплінарної відповідальності за ініціативою відділу освіти чи керівника закладу, немає.

 

 

 1. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників

 

 

На виконання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах систематично аналізується стан виконання фактичних норм харчування дітей  та показники фактичної вартості харчування, здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог.

Аналіз виконання норм харчування з 5 місяців 2017р. показав, що в цілому харчування вихованців ДНЗ здійснювалось наближено до норм ( в середньому на 93% — ясла, 92% – сад). На 95-100% виконано норми харчування  з вживання таких продуктів: хліб, м’ясо, сметана, цукор, масло вершкове, крупи, олія, яйця, риба (ясла), кондитерські вироби.   Не в повному обсязі виконано норми з інших продуктів харчуваннякартопля, овочі, фрукти, соки, молоко, сир кисломолочний, сир твердий, риба (сад

Висвітлення питань про режим і специфіку харчування дітей в дошкільному навчальному закладі систематично відбувається на загальних зборах колективу та батьків закладу, засіданнях ради ДНЗ, батьківського комітету, ради з харчування.

Організація медико-профілактичної роботи. Роботу даного напрямку у закладі здійснюють: старші медичні сестри Гриюк Т.В., Гавриченкова О.А. інструктор з фізкультури Кирʼянова А.Ю., лікар-педіатр Колосова Н.В.. У своїй роботі медична служба керується: Законом України «Про дошкільну освіту» (ст.34 «Медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі»), Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Наказом МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі», інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно-оздоровочої роботи в дошкільному навчальному закладі, положенням «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу», Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, наказами відділу освіти, закладу, органів охорони здоров’я міста .

План роботи медичної служби на 2016-2017 н.р. укладений відповідно до річного плану роботи закладу, виконаний в повному обсязі. Медичне обладнання та медичний інструментарій представлені у достатньому обсязі. Належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти, місячний та річний план профщеплень, здійснювався щомісячний, щоквартальний, щорічний аналіз захворюваності, на кожну групу закладу складався лист здоров’я. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування. Своєчасно проводився плановий профілактичний огляд дітей вузькими спеціалістами в декретовані вікові періоди, здійснювався контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри в садових групах ДНЗ  — щоквартально, в групах раннього віку  — щомісячно, визначення гостроти зору, перевірка постави, огляд на педикульоз, доліковування. Профілактичне щеплення проводилося згідно з наказом МЗУ від 31.01.2000р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні», де затверджені: календар профілактичних щеплень, положення про організацію і проведення профілактичних щеплень тощо. Особиста гігієна персоналу не порушувалась.

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.

Всі діти охоплені поглибленим медичним обстеженням; проводиться моніторинг дослідження стану здоров’я дітей; обстеження дітей щодо виявлення захворювань на туберкульоз.

 

Аналіз захворюваності дітей проводився щомісячно, що давало можливість корегувати оздоровчі та загартувальні заходи.

Аналіз захворюваності за І квартал 2017 року свідчить про зменшення загальної захворюваності дітей в ДНЗ у порівнянні з 2016  роком на 108,4 ‰, 2015 р. – на 342,4‰. У структурі захворювань 2017 року 76% становлять захворювання органів дихання, 5% — бронхіти,  8,3% -вітряна віспа.

З метою зниження захворювання в ДНЗ проводяться  різнопланові заходи.

Медичний персонал та педагоги ДНЗ  систематично інформували батьків про стан здоров’я дошкільників та їх рівень розвитку, популяризували здоровий спосіб життя.           

 

Організація роботи з  охорони праці в дошкільному навчальному закладі (яслах-садку)

№ 295 «Червона калина» проводиться за Законом України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», що визначають єдину систему організації роботи з охорони праці.       На підставі нормативних документів адміністрація закладу планує заходи,зазначені у плані, щодо охорони здоров’я учасників навчально-виховного процесу:

 • охорона праці;
 • пожежна безпека;
 • дитячий травматизм.

З метою  формування навичок здорового способу життя та запобігання порушень техніки безпеки працівниками закладу в річному плані роботи в розділі «Охорона життя і здоров’я дошкільників» плануються заходи щодо попередження дитячого травматизму. Робота планується в трьох напрямках:

 • із працівниками ДНЗ;
 • із вихованцями;
 • з батьками.

Щорічно на початку року видаються накази про закріплення відповідальних за:

 • роботу з охорони праці;
 • роботу з пожежної безпеки;
 • роботу з попередження дитячого травматизму.

Проводиться системна робота по забезпеченню всіх служб ДНЗ інструкціями з ОП, ПБ, які переглядаються, доповнюються у зв’язку зі змінами в нормативному законодавстві чи в умовах життєдіяльності ДНЗ.

Налагоджена робота по попередженню дитячого травматизму з урахуванням сезонних явищ. Інструктажі з  ОП, ПБ проводяться відповідно до плану та програми.

Один раз на рік проводиться навчання з евакуації згідно «Інструкції дії персоналу в разі виникнення надзвичайної ситуації», яка щорічно складається з урахуванням кадрових змін. Вся документація з ОП, ПБ затверджена і погоджена з нормативними  вимогами.

Навчання і перевірка знань з ОП, ПБ  працівників ДНЗ проводиться один раз на 3 роки, результати заносяться до посвідчення  по перевірці знань з охорони праці.

Забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною діяльності працівників ДНЗ щодо охорони життя та здоров’я людей, навколишнього природного середовища.

Опалення будівлі централізоване, температурний режим в опалювальний період становить +20 С, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Результатом грамотної і професійної роботи з питань ОП, ПБ є відсутність в навчальному році випадків дитячого травматизму.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров’я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

Виконання вимог чинного законодавства з питань охорони дитинства і захисту прав малолітніх. На виконання вимог чинного законодавства з питань охорони дитинства і захисту прав малолітніх  в річному плані роботи передбачені та розглядаються питання  на педагогічних радах, Раді закладу, на загальних батьківських зборах,  на загальних зборах колективу, на нарадах при завідувачі, на засіданнях батьківського комітету. Крім того, більша частина питань вирішується оперативно по мірі виникнення (збір коштів, одягу та взуття за ініціативи батьків та співробітників).

Моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників, вихованців  та організація їх відпочинку т а оздоровлення.

Адміністрація дошкільного закладу докладає належних зусиль для покращення оплати праці обслуговуючого персоналу. Робота по створенню належних умов для праці педагогів та іншого персоналу  у дошкільному закладі проводиться постійно та систематично. Керівництво закладу працює у постійному співробітництві з первинною профспілковою організацією, відповідно до колективного договору.

Щомісячно помічники вихователів отримають доплату до посадових окладів у розмірі 10% за використання дезінфікуючих засобів. Відповідно до колективного Договору працівники мають додаткові оплачувані відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці:  шеф-кухар – 4 календарні дні, кухарі та підсобні працівники, які постійно працюють біля плити – 4 календарні дні, машиніст з прання та ремонту одягу – 4 календарні дня; за особливий характер праці – практичний психолог та прибиральниця службових приміщень – 4 календарні дні; за ненормований робочий день – завідувач ДНЗ,  старша медична сестра, завідувач з господарчої частини -7 календарних днів.

Для стимулювання професійної діяльності педагогічних працівників за зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну працю, новаторство в роботі та за інші досягнення   застосовувались заохочення, передбачені Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти. За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження відзнаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення. Заохочення оголошуються в наказі  чи розпорядженні, доводяться до відома всього колективу закладу і заносяться до трудової книжки працівника.

 

 1. Співпраця з сім’єю та громадськими організаціями

 

Основними напрямками організації роботи з батьками у дошкільному навчальному закладі (ясел-садка) №295 «Червона калигна» є :

 • просвіта батьків;
 • фахове вдосконалення педагогів;
 • методичний та психологічний супровід організації взаємодії вихователів з батьками та спільної діяльності батьків з дітьми.

Активізувалась позитивна взаємодія з батьками, впродовж навчального року впроваджувались інтерактивні форми роботи з батьками, зокрема тренінги, практикуми, вечори запитань та відповідей, диспути, спільні сімейні свята, на яких активно використовувались інформаційно-комунікаційні технології ( презентації, відеофільми з досвіду роботи).

Педагоги забезпечували освітні потреби кожної конкретної сім’ї, активізували та збагачували виховні вміння батьків, підтримували їх впевненість в особистих педагогічних можливостях, знайомили з кращим досвідом сімейного виховання з питань підготовки дітей до шкільного навчання. Проблемами, які потребують вирішення у роботі з батьками, виступають:

 • систематичне обновлення власного сайту, завдяки якому, суб’єкти освітнього процесу зможуть обмінюватись досвідом, брати участь у різних проектах;
 • підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування у них відчуття соціальної і особистої відповідальності за повноцінний розвиток своїх дітей.

 

 1. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу

Робота щодо звернень громадян з питань діяльності навчального закладу ведеться на належному рівні. Всі питання, зауваження та пропозиції не залишені без уваги та вирішені позитивно.

Отже, заплановану роботу на 2016-2017 н.р. можна вважати виконаною в повному обсязі.